Exercici de memòria i d’un cert egotrip

Els meus anys es divideixen més en cursos que en els dotze mesos naturals. Ara que ja necessito vacances de forma urgent, em notava cansat i li vaig...

Money is time

Henry David Thoreau explica en el seu llibre "Walden o la vida als boscos" la seva teoria sobre el preu de les coses. Es podria resumir que el preu d'alguna cos...

Banderas de nuestros bares

Una exposició de publicacions en format diari. Peces gràfiques interessants muntades en els suports que es troben en els bars per llegir el diari....