Exercici de memòria i d’un cert egotrip

Els meus anys es divideixen més en cursos que en els dotze mesos naturals. Ara que ja necessito vacances de forma urgent, em notava cansat i li vaig...

El disseny, de mitjà a mediador.

El disseny, de mitjà a mediador. (La situació actual de l' disseny i el seu paper en la societat, i hipòtesis sobre escenaris post-COVID-19...

Banderas de nuestros bares

Una exposició de publicacions en format diari. Peces gràfiques interessants muntades en els suports que es troben en els bars per llegir el diari....