Exercici de memòria i d’un cert egotrip

Els meus anys es divideixen més en cursos que en els dotze mesos naturals. Ara que ja necessito vacances de forma urgent, em notava cansat i li vaig...

El virus adult

Hi ha una pila d'efectes col·laterals que estan esdevenint aquests dies i que, per no ser de la gravetat extrema que tenen les morts, que malauradament e...

Banderas de nuestros bares

Una exposició de publicacions en format diari. Peces gràfiques interessants muntades en els suports que es troben en els bars per llegir el diari....