Expos

Arquitectures arrelades, paraules connectades

2008 Idea Lab (Grup Idea Arquitectura Corporativa)

Gràfica: Cél·lula

Muntatge : Idea Lab

 

IDEALAB neix amb la voluntat de ser una eina útil per a tots aquells que tinguin interès per l’arquitectura corporativa, establint-se com a punt de referència tant a nivell local com internacional.

Per això el primer que hem fet es apropar-nos als mots, els noms, les paraules que formen l’entorn quotidià de la tasca professional. Hem acudit a la Wikipedia com a eina referent del coneixement en xarxa. Intel·ligència col·lectiva al servei de l’usuari, un model que volem aplicar a IDEALAB. Paraules com projecte, comunitat, creativitat, identitat, laboratori, pero també servei, marca, corporació, mercat, ens donen pistes per treballar d’aquí en endavant. Una xarxa de connexions lingüístiques oberta que s’anirà completant al llarg dels temps i que es alhora un full de ruta, un mapa de situació per començar, modestament però amb entusiasme a respondre a la pregunta: arquitectura corporativa?  

 

La cabana es el primer estadi de l’arquitectura i està al servei d’una comunitat que viu en un entorn, un lloc concret amb unes condicions geogràfiques, climàtiques, materials concreta. Aquestes condicions i les gents que les habiten generen una cultura concreta. Aquesta doble condició genera tipologies de cabanes especifiques per a aquella comunitat. Es a dir genera identitat, marca. S’estableix una relació de identificació i pertinença entre els habitacles i els seus habitants-constructors, un tipi i els indis, un iglú i els esquimals, una haima i els nòmades berebers.

Així des d’una condició ultralocal, sovint els materials usats son aquells que estan a tocar de la ma del constructor, genera una identificació global, reconeixible arreu.

Les cabanes, com el loft, no tenen parets interiors sinó que son espais polivalents disposats a aixoplugar una gran diversitat d’usos. Alhora, crea un entorn apropiat, segur, climatitzat, còmode on es pot socialitzar. En definitiva, la cabana es tant un producte, en tant que objecte definit, com un servei, ja que propicia l’aparició de condicions optimes per a la vida, el comerç, la caça, etc.

Per tot plegat, la cabana, tot i llunyana al llenguatge de les corporacions i sovint dels arquitectes aplega valors i condicions que ens ajuden a iniciar una reflexió conjunta entre tots sobre el que ha estat, és i potser serà l’arquitectura corporativa.

 

IDEALAB és un projecte de Grup IDEA a cura d’Oscar Guayabero

 

http://www.guayabero.net/catala/expos/expo/arquitectures-arrelades-paraules-connectades.html