Expos

Passant Pàgina (El Llibre com a territori d'art)

Comissariada conjuntament amb Rocio Sant Cruz

Organitzada pel Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural, i coproduïda per Arts Libris, Raíña Lupa i la Fundació Comunicació Gràfica.

Itinerància de la mostra

Del 2 de febrer al 18 de març de 2012 Museu de Granollers

Del 24 de març al 29 d’abril de 2012 Sala Muncunill de Terrassa

Del 10 de maig a l’1 de juliol de 2012 MAC de Cerdanyola del Vallès

Del 8 de juliol al 2 de setembre de 2012 Museu Molí Paperer de Capellades

Del 13 de setembre al 4 de novembre de 2012 Museu Abelló de Mollet

Del 15 de novembre de 2012 al 6 de gener de 2013 Centre Cultural Casino de Manresa

Del 17 de gener al 10 de març de 2013 Museu Morera de Lleida

Del 3 d’abril al 19 de maig de 2013 Arts Santa Mònica de Barcelona

Del 25 de maig al 30 de juny Espai Betúlia de Badalona

 

 “Passant pàgina. El llibre com a territori d’art” s’articula al voltant del llibre com a forma d’expressió artística, que actualment manté una important vigència entre artistes i creadors gràfics contemporanis. 

Aquesta concepció del llibre d’artista va sorgir a la segona meitat del s. XX, concretament, l’any 1963, quan Edward Ruscha realitza la primera edició de “Twenty-six Gasoline Stations (26 estacions de gasolina)”. A partir de llavors, els artistes més avantguardistes decideixen servir-se del llibre com a instrument de ruptura amb l'art anterior, tot i la paradoxa de tractar-se d’un mitjà d'expressió artística tradicional.

La pervivència d'aquest llegat és el que fa que ara, situats en el segle XXI, el llibre continuï tenint una gran vigència. I això contràriament als que ja fa deu anys n’anunciaven la seva fi a causa de l'arribada dels nous suports digitals per al text i la imatge, que segons ells, el condemnava a desaparèixer. Potser, com afirma Michel Butor (1987), “els únics llibres que ens interessaran en el futur són aquells que puguin ser considerats com a obra d’art.”

Rocio SC Santa Cruz i Oscar Guayabero comissarien aquesta mostra que reuneix obres paradigmàtiques de la producció d'aquesta última dècada, especialment dels últims cinc anys, i inclou també referències claus a obres realitzades entre els anys 60 i 70 del s. XX en cada apartat.

El projecte expositiu s’ha plantejat al voltant dels eixos següents:

• Descobriment del llibre com a obra d’art del S. XXI.
• Connexió de treballs d’autors emergents actuals amb creacions que són referents històrics, seguint recorreguts en sentit invers al temps històric (d’ara cap a l’origen).
• Facilitació d’eines de comprensió a l’usuari per situar-lo i fer-lo fruir de l’experiència del llibre d’art.
 
El recorregut de l’exposició
Aquesta és la tretzena mostra itinerant que el Departament de Cultura produeix i ofereix als municipis amb la voluntat d’acostar l’art contemporani als ciutadans i ciutadanes, en cooperació amb els ens locals. En aquesta ocasió, la itinerància de l’exposició es fa en col·laboració amb els ajuntaments de Granollers, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Capellades, Mollet del Vallès, Manresa, Lleida i Badalona.

L’exposició s’inclou dins del programa d'itineràncies que el Departament ofereix a espais expositius, centres d’art i museus de titularitat municipal amb l’objectiu de difondre les arts artístiques contemporànies en el conjunt del territori català i fer-les més properes a tota la ciutadania. En el cas de les arts visuals, el programa pretén reforçar l’activitat cultural dels municipis, fer més accessible l’art contemporani posant un èmfasi especial en la difusió del patrimoni contemporani públic de museus i col·leccions i augmentar l’interès ciutadà per aquest art.

http://www.guayabero.net/catala/expos/expo/passant-p--gina--el-llibre-com-a-territori-d--art-.html