Oscar Guayabero . Projectes i exposicions Últims projectes i exposicions http://www.oscarguayabero.net/ Sat, 01 Dec 2018 05:44:00 GMT 3rs Jornades Disseny per viure: Diversitat funcional, pròtesis i cíborgs. https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/3rs-jornades-disseny-per-viure--diversitat-funcional--pr--tesis-i-c--borgs--.html <p>Aquest &eacute;s el resum que Joan Burdeus de la revista N&uacute;vol ha fet de les Jornades Disseny per viure del 2018.&nbsp;</p> <p>&Eacute;s tan prec&iacute;s i ben resumit que he decidit pernjar-ho aqu&iacute;. Les il&middot;lustracions son d'en Juan Linares.&nbsp;</p> https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/3rs-jornades-disseny-per-viure--diversitat-funcional--pr--tesis-i-c--borgs--.html Sat, 01 Dec 2018 05:44:00 GMT 2018 Jornades Disseny per viure https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/jornades-disseny-per-viure.html <p>Les jornades "Disseny per viure" s&oacute;n la continu&iuml;tat de l'exposici&oacute; del mateix nom celebrada al 2015 al Museu del Disseny. L'objectiu es doble, per una banda aconseguir visualitzar projectes i professionals que estan treballant en l'entorn del disseny social i per l'altre obrir el territori del disseny al disseny com a eina de canvi.&nbsp;</p> <p>1eres Jornades: Sostenibilitat Urbana. 25 de novembre del 2016.&nbsp;</p> <p>2ones Jornades: El disseny com a transmissor de coneixement. 26 i 27 d'octubre del 2017.</p> <p>3eres Jornades: Diversitat funcional, pr&ograve;tesis i ciborgs (en preparaci&oacute;)</p> <p>&nbsp;</p> https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/jornades-disseny-per-viure.html Tue, 27 Feb 2018 06:04:00 GMT 2018 PechaKucha Barcelona https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/pechakucha-barcelona.html <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CA;" lang="CA">Oscar Guayabero i Mich Micenmacher hem comen&ccedil;at l'aventura d'organitzar els PechaKucha Barcelona (PK) perqu&egrave; ens fascina la transmissi&oacute; de coneixement, sobre tot en la seva forma presencial. La paraula, segueix sent el millor interf&iacute;cie d'intercanvi d'idees. Per&ograve; a m&eacute;s, ens encanten les hist&ograve;ries, ens agrada molt que ens les expliquin. Aix&iacute; que al PK esperem gaudir de molts relats, per&ograve; poc autobombo; molt d'humor, per&ograve; poc cinisme; moltes idees, per&ograve; pocs productes; moltes pistes, per&ograve; poques marques.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CA;" lang="CA">El PechaKucha Night, est&agrave; compost per 12 ponents de diferents disciplines i proced&egrave;ncies. Tots tenen en com&uacute; les ganes de compartir el que saben o el que han descobert.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">M&eacute;s que explicar una veritat de com creiem que s&oacute;n les coses, ens agrada veure-ho com una caixa de sorpreses que tu deixar&agrave;s davant dels oients perqu&egrave; ells siguin els que descobreixin el que hi ha dins.&nbsp;</span></p> https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/pechakucha-barcelona.html Mon, 26 May 2014 11:01:00 GMT 2014 RE-FER https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/re-fer.html <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">DHUB <span> </span>Laboratori de Fabricaci&oacute;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%;">&laquo;Re-fer&raquo;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">reduir / reutilitzar / reciclar / re-localitzar / reparar / rescatar / transformar / normalitzar / mantenir / alentir </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Participa en els tallers de &laquo;Re-fer&raquo; els dies 21 i 22 de maig</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Horari: d&rsquo;11 a 19 h.</span></p> https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/re-fer.html Thu, 12 May 2011 11:36:00 GMT 2011 Identitat Corporativa BB+GG, Beth Galí arquitectes https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/identitat-corporativa-bb-gg--beth-gal---arquitectes.html <p>2008 / Client: BB+GG, Beth Gal&iacute; arquitectes</p> <p>Enc&agrave;rrec: Crear un codi gr&agrave;fic per a la identificaci&oacute; de l'estudi.</p> <p>Col&middot;laboraci&oacute; amb: <a href="http://zitruslab.com/es/">ZitrusLab BCN</a></p> https://guayabero.net/catala/projectes/projecte/identitat-corporativa-bb-gg--beth-gal---arquitectes.html Wed, 28 Apr 2010 13:51:00 GMT 2010 Rituals de Resistència https://guayabero.net/catala/expos/expo/rituals-de-resist--ncia.html <p><span style="color: #666666; font-family: OpenSansRegular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Curadoria dels Projectes finals del Postgrau en Arts Aplicades Contempor&agrave;nies de l'Escola Massana, Centre d'Art i Disseny de Barcelona, del curs 2022-23</span></p> <p><span style="color: #333333; font-family: OpenSansRegular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">05.10.2023&nbsp;-&nbsp;12.11.2023</span></p> https://guayabero.net/catala/expos/expo/rituals-de-resist--ncia.html Tue, 17 Oct 2023 15:36:00 GMT 2023 Visions of Catalonia (Designing crafts) https://guayabero.net/catala/expos/expo/visions-of-catalonia---designing-crafts-.html <p><span style="color: #333333; font-family: OpenSansRegular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Aquesta edici&oacute; de la Biennal r</span><span style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 14px; font-family: OpenSansSemibold, Helvetica, Arial, sans-serif !important;">eivindica l&rsquo;artesania com a m&egrave;tode de producci&oacute; d&rsquo;objectes d&rsquo;&uacute;s, de caire dom&egrave;stic, m&eacute;s enll&agrave; de la decoraci&oacute; o el gaudir est&egrave;tic i mostra com el disseny hi interv&eacute; per a donar-los utilitat</span><span style="color: #333333; font-family: OpenSansRegular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">. L&rsquo;eix de les propostes seleccionades se situa en la relaci&oacute; entre disseny i artesania, i s&rsquo;hi poden trobar objectes quotidians, des de rajoles hidr&agrave;uliques fins a c&agrave;ntirs, de seients a llums, d'interruptors a cafeteres. La selecci&oacute; mostra una varietat de disciplines, t&egrave;cniques i materials que van des de la cer&agrave;mica, el paper, la fusteria, el t&egrave;xtil, les fibres naturals o la impressi&oacute; 3D.</span></p> <p><span style="color: #333333; font-family: OpenSansRegular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: OpenSansSemibold, Helvetica, Arial, sans-serif !important;">Hi participa una selecci&oacute; d&rsquo;artesans/es i creadors/es, amb base a Catalunya, que presenten projectes h&iacute;brids entre ambdues disciplines,</span>&nbsp;on hi s&oacute;n presents factors com ara la reducci&oacute; de materials i/o objectes, l&rsquo;&uacute;s de mat&egrave;ries primeres de proximitat, processos de producci&oacute; amb residu zero, alta durabilitat dels productes i envelliment digne, i f&agrave;cil retorn al cicle de l&rsquo;economia circular.</span></p> https://guayabero.net/catala/expos/expo/visions-of-catalonia---designing-crafts-.html Thu, 22 Jun 2023 09:07:00 GMT 2023 ABCDari Mariscal https://guayabero.net/catala/expos/expo/abcdari-mariscal.html <p>11 febrer 2021 - 28 maig 2021 Centre d'Art Alcobendas</p> <p>Aquesta exposici&oacute;, produ&iuml;da pel Centre d'Art Alcobendas sobre el treball de Javier Mariscal, s'aborda des de l'absoluta mod&egrave;stia d'una mirada externa al seu estudi i cercle &iacute;ntim que ja ha realitzat molt bones retrospectives, i amb la voluntat de donar a con&egrave;ixer, si &eacute;s possible, alguns aspectes de la seva feina que potser s&oacute;n menys obvis o coneguts.</p> https://guayabero.net/catala/expos/expo/abcdari-mariscal.html Fri, 26 Feb 2021 08:07:00 GMT 2021 Banderas de nuestros bares https://guayabero.net/catala/expos/expo/banderas-de-nuestros-bares.html <p><span style="font-family: newjohnstonbooknormal; color: #333333;"><span style="font-size: 17px;">Una exposici&oacute; de publicacions en format diari. Peces gr&agrave;fiques interessants muntades en els suports que es troben en els bars per llegir el diari. Realitzada a la Festa del Grafisme 2016.&nbsp;</span></span></p> https://guayabero.net/catala/expos/expo/banderas-de-nuestros-bares.html Sat, 04 May 2019 04:35:00 GMT 2019 Next Bath Experience. Futurs imaginatsdel bany al jumpthegap/ Roca https://guayabero.net/catala/expos/expo/next-bath-experience-futurs-imaginatsdel-bany-al-jumpthegap-roca.html <p>Exposat al Dhub des 11 d'octubre al 10 de novembre de 2017. Vam tenir m&eacute;s de 5.000 visitants.&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">El motor d&rsquo;aquesta exposició/experieÌ€ncia és el concurs de disseny jumpthegap, organitzat per Roca amb la col&middot;laboració de BCD Barcelona Centre de Disseny, que ara nalitza la setena edició. S&rsquo;adreça a joves professionals i estudiants de disseny i arquitectura d&rsquo;arreu del món.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nn4Nc-pwSA8">https://www.youtube.com/watch?v=Nn4Nc-pwSA8</a></span></span></p> https://guayabero.net/catala/expos/expo/next-bath-experience-futurs-imaginatsdel-bany-al-jumpthegap-roca.html Tue, 27 Feb 2018 05:26:00 GMT 2018