Oscar Guayabero . Publicacions (articles, llibres i catàlegs) Últimes publicacions http://www.oscarguayabero.net/ Thu, 27 Oct 2022 10:35:00 GMT Abans, tot això era camp https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/disseny/article/abans--tot-aix---era-camp.html https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/disseny/article/abans--tot-aix---era-camp.html Thu, 27 Oct 2022 10:35:00 GMT 2022 Entrevista sobre l'estudi: El diseño de medio a mediador https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/disseny/article/entrevista-sobre-l-estudi-el-diseno-de-medio-a-mediador.html https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/disseny/article/entrevista-sobre-l-estudi-el-diseno-de-medio-a-mediador.html Sun, 08 Nov 2020 04:51:00 GMT 2020 El virus adult https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/activisme-i-contracultura/article/el-virus-adult.html https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/activisme-i-contracultura/article/el-virus-adult.html Sat, 11 Apr 2020 13:12:00 GMT 2020 Money is time https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/activisme-i-contracultura/article/money-is-time.html https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/activisme-i-contracultura/article/money-is-time.html Thu, 29 Nov 2018 10:55:00 GMT 2018 Els menjadors i la llotja del Bernabeu https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/activisme-i-contracultura/article/els-menjadors-i-la-llotja-del-bernabeu.html https://guayabero.net/catala/publicacions/articles/activisme-i-contracultura/article/els-menjadors-i-la-llotja-del-bernabeu.html Tue, 30 Oct 2018 05:41:00 GMT 2018 Neutopies. Noves utopies i disseny de futurs https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/neutopies--noves-utopies-i-disseny-de-futurs.html <p>El llibre pret&eacute;n ser una aproximaci&oacute; al fenomen en qu&egrave; la dist&ograve;pia s'ha establert com a paradigma hegem&ograve;nic, contrarestant-ho amb algunes an&agrave;lisis cr&iacute;tiques de les utopies del passat, del present i del futur. La idea &eacute;s mapejar un territori menys desolat del que podria semblar i, alhora, esbossar elements que ens ajuden a dibuixar futurs en positiu. Ser&agrave; impossible tenir una imatge completa del territori per&ograve; potser s&iacute; que podrem ser capa&ccedil;os de, veient alguns exemples, intuir molts altres. Pot semblar una idea pelegrina per&ograve; tot parteix de la base que no hi ha futur real que no hagi estat abans imaginat per alg&uacute;. Per b&eacute; o per mal, alg&uacute; ha hagut de concebre el futur existent. &Ograve;bviament, no &iacute;ntegrament, som capa&ccedil;os amb prou feines d'entreveure retalls de futur, petites parcel&middot;les d'un vast terreny. Per&ograve;, en tot cas, com dic, sense ser imaginats, els futurs no poden existir.</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/neutopies--noves-utopies-i-disseny-de-futurs.html Thu, 22 Jun 2023 11:04:00 GMT 2023 El disseny per al dia abans https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/el-disseny-per-al-dia-abans.html <p>El dise&ntilde;o para el dia antes.&nbsp;Propuestas para antes del colapso (en Escenarios poscovid) y c&oacute;mo es posible evitarlo o, al menos, intentarlo. Editado por <a href="https://www.experimenta.es/tienda/producto/el-diseno-para-el-dia-antes-propuestas-para-antes-del-colapso-en-escenarios-poscovid-y-como-es-posible-evitarlo-o-al-menos-intentarlo/">Experimenta libros</a></p> <p>Des de fa anys, hi ha dissenyadors i te&ograve;rics que reclamen una funci&oacute; de el disseny m&eacute;s enll&agrave; de la d'incentivar el consum. Aquesta funci&oacute; &eacute;s la de mediador; &eacute;s a dir, el disseny com a disciplina que configura el nostre entorn humanitzat, alguns diuen que artificial, &eacute;s una interf&iacute;cie entre nosaltres i el m&oacute;n, entre nosaltres i els altres, i fins i tot entre nosaltres i el nostre propi cos. Aquesta funci&oacute; de mediaci&oacute; no ha estat mai tan evident com ara, quan des de les pantalles veiem el m&oacute;n o quan durant mesos hem hagut de desinfectar tot objecte que toc&agrave;vem o quan filtr&aacute;bamos fins l'aire que respir&agrave;vem.</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/el-disseny-per-al-dia-abans.html Mon, 13 Sep 2021 09:00:00 GMT 2021 El disseny, de mitjà a mediador. https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/el-disseny-de-mitja-a-mediador.html <p>El disseny, de mitj&agrave; a mediador. (La situaci&oacute; actual de l' disseny i el seu paper en la societat, i hip&ograve;tesis sobre escenaris post-COVID-19), es una publicaci&oacute; on-line feta per a l'escola ESDESIGN Barcelona, amb la col&middot;laboraci&oacute; de Jordi Blasi, Mireia Gonz&aacute;lez, Esther Rico i Bernat Sanrom&agrave;, que es va gestar durant el confinament provocat pel COVID-19..&nbsp;</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/el-disseny-de-mitja-a-mediador.html Wed, 30 Sep 2020 04:26:00 GMT 2020 Univers Papanek https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/univers-papanek.html <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: ES;" lang="ES">Amb motiu de l&rsquo;exposici&oacute; "Victor Papanek: La pol&iacute;tica del disseny" del Museu del Disseny de Barcelona, la Biblioteca del N&uacute;vol publica un ebook que recull les conclusions resultants de la mostra i de totes aquelles activitats que ha generat (debats, confer&egrave;ncies, tallers, projectes acad&egrave;mics&hellip;) que vaig comissariar.</span></p> <p>&nbsp;</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/univers-papanek.html Wed, 30 Sep 2020 04:06:00 GMT 2020 Retrat imperfecte de Curro Claret https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/retrat-imperfecte-de-curro-claret.html <p>"Retrato imperfecto de Curro Claret. Conversaci&oacute;n polif&oacute;nica sobre dise&ntilde;o y otras cosas" es un llibre sobre el treball d'aquest dissenyador parlant amb altres veus sobre els temes que preocupen a Curro Claret.</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/llibres/llibre/retrat-imperfecte-de-curro-claret.html Sun, 30 Nov 2014 07:41:00 GMT 2014 Offjectes https://guayabero.net/catala/publicacions/catalegs/cataleg/offjectes.html <p>Conceptes i Dissenys per a un canvi de segle.</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/catalegs/cataleg/offjectes.html Fri, 31 Jul 2009 12:39:00 GMT 2008 Creuats https://guayabero.net/catala/publicacions/catalegs/cataleg/creuats.html <p>Les fronteres entre les disciplines cl&agrave;ssiques del disseny es difuminen.</p> <p>Editorial Actar ISBN 84-95951-43-6</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/catalegs/cataleg/creuats.html Fri, 31 Jul 2009 12:37:00 GMT 2003 Gràfiques Ocultes https://guayabero.net/catala/publicacions/catalegs/cataleg/grafiques-ocultes.html <p>Divulgativo, fugint de l'erudici&oacute; o l'especialitzaci&oacute;.</p> https://guayabero.net/catala/publicacions/catalegs/cataleg/grafiques-ocultes.html Fri, 31 Jul 2009 12:33:00 GMT 2002